ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ

Στον βιολογικό κύκλο της ζωής

Βιομηχανία Εξειδικευμένων Ιχθυοτροφών – Ζωοτροφών

Ζωονομή - Register Quality

Ξεχωρίζουμε:

  • Για την τεχνογνωσία μας
  • Για την ευελιξία μας
  • Για τις πιστοποιήσεις μας

Προηγούμαστε:

Γιατί τα διαιτητικά αποτελέσματα των ιχθυοτροφών μας ξεπερνούν τα standards των ανταγωνιστών

  • Βιωσιμότητα
  • Συντελεστής μετατρεψιμότητας
  • Ημερήσια αύξηση βάρους

Διακρινόμαστε:

Γιατί το ψάρι που διατρέφεται με τις ιχθυοτροφές μας διατηρεί τα φυσικά του χαρακτηριστικά

  • Γεύση
  • Χρώμα
  • Σύσταση