ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ

Στον βιολογικό κύκλο της ζωής

Βιομηχανία Εξειδικευμένων Ιχθυοτροφών – Ζωοτροφών

Η εταιρία «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ – Βιομηχανία Εξειδικευμένων Ιχθυοτρόφων & Ζωοτροφών», ιδρύθηκε το 1997 από μετόχους που είχαν ήδη εικοσαετή εμπειρία στο χώρο των ζωοτροφών και των ιχθυοτροφών. Είναι ανώνυμη εταιρία με έδρα στα Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου. Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται σε οικόπεδο 14 στρεμμάτων που απέχει μόλις 500m από την Εθνική οδό Αθηνών Πατρών.

Το αντικείμενο της εταιρίας μας είναι η παραγωγή ιχθυοτροφών. Παράλληλα, λειτουργεί γραμμή παραγωγής ισορροπιστών και συμπυκνωμάτων. Οι ιχθυοτροφές παράγονται από κοχλία εξώθησης (extruder). Η εταιρία διαθέτει άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων για την παραγωγή φαρμακούχων τροφών.

Ζωονομή ΑΒΕΕ - Η εταιρεία
Ζωονομή ΑΒΕΕ - Η εταιρεία

Βασική φροντίδα της εταιρίας μας αποτελεί η βελτίωση σε θέματα ευελιξίας, παραγωγής νέων προϊόντων, δημιουργίας συστημάτων ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων και των προϊόντων. Συνεχής είναι και η προσπάθεια για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Κατά τα έτη που πέρασαν, η εταιρία ασχολήθηκε εντατικά με τον σχεδιασμό πλήρους συστήματος απόσμησης εγκαθιστώντας πρωτοποριακή μονάδα οξείδωσης των αερίων η οποία ολοκληρώθηκε και λειτουργεί πλέον απολύτως ικανοποιητικά.

Κύριος στόχος της εταιρίας μας, σε κάθε ενέργειά της, είναι η κατάκτηση της ποιότητας. Η ποιότητα στην βιομηχανία ζωοτροφών, υπερβαίνει τους συνήθεις ορισμούς, διότι πέρα από κάθε τι άλλο σχετίζεται με την υγεία, την απόλαυση και τη ζωή του καταναλωτή. Ευαισθητοποιούμενοι για τις μέγιστες αυτές αξίες και με την πεποίθηση ότι ποιότητα σημαίνει επιπλέον εξέλιξη, οικονομική ευρωστία και αποδοχή, στόχος μας είναι η : «ΤΑΥΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ»