ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ

Στον βιολογικό κύκλο της ζωής

Βιομηχανία Εξειδικευμένων Ιχθυοτροφών – Ζωοτροφών

Ζωονομή - Register Quality

Πιστοποιήσεις

Ισολογισμός 2017

Πρόσκληση Τακτ. Γ.Σ 22-6-2018

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016

Ισολογισμός 2016

Πρόσκληση Τακτ. Γ.Σ 28-6-2017

Πρόσκληση Τακτ. Γ.Σ 1-6-2016

Ισολογισμός 2015

Νέο Δ.Σ. Σύσταση σε Σώμα

Πρόσκληση Τακτ. Γ.Σ 26-6-2015

Προσάρτημα 2014

Πρακτικό ΔΣ Έκθεση ΔΣ

Ισολογισμός 2014 Με έκθεση (5-6-2015)

Πρόσκληση Τακτ. Γ.Σ 30-6-2014

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2012

Επικοινωνία

Τηλ. 27410 74600

Φαξ. 27410 28756

Email. zoonomi@zoonomi[.]gr

Τ.Θ. 102, θέση Κρητικά
20011 Περιγιάλι Κορινθίας