ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ

Στον βιολογικό κύκλο της ζωής

Βιομηχανία Εξειδικευμένων Ιχθυοτροφών – Ζωοτροφών

Ζωονομή - Register Quality

Πιστοποιήσεις

ISO 22000 : 2018 GR

ISO9001 : 2015 GR

FSSC 22000 V5

ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ
ΘΕΣΗ ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΓΕΜΗ:115044837000
ΤΗΛ.2741074600
EMAIL: ZOONOMI@ZOONOMI.GR

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΘ 102 ΘΕΣΗ ΚΡΗΤΙΚΑ
ΤΚ 20006 ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ